1 8 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Ett helserviceföretag inom byggnation och fastighetsunderhåll

Samarbete/helhetslösningar

Kompletta helhetslösningar – det är ett nyckelbegrepp för oss på Byggprecision AB. Våra kunder kan komma till oss med alla typer av problem och/eller önskemål gällande sina fastigheter, så ser vi till att ta fram helhetslösningar.

Vi har under våra år i branschen byggt upp ett bra samarbete med duktiga och pålitliga företag inom olika verksamhetsområden. Det innebär att vi även kan ta hand om entreprenader åt våra kunder, som vi själva inte är delaktiga i. För våra kunder är det en stor fördel att kunna utnyttja vårt kontaktnät för att få snabb och professionell hjälp med i princip vad som helst gällande en fastighet.

TJÄNSTER

  • Nybyggnationer
  • Renoveringar
  • Om/till-byggnationer
  • Fastighetsservice
  • Reparationer

Byggprecision AB
Högenvägen 182
423 63 Torslanda

Telefon: 031-925877
Fax: 031-216100
Mobil: 0709-718 818

Kontakt